Tech Trans Kontoret

Tech Trans Kontorets formål er at sikre at opfindelser gjort ved Københavns Universitet og hovedstadens hospitaler bedst muligt kan komme samfundet til gode. Kontoret er ansvarlig for:

  • at sikre optimale rammer for universitetets samarbejder med eksterne parter, herunder forhandling af alle aftaler relateret til universitetets IPR (Intellectual Property Rights)
  • beskyttelse og håndtering af universitetets IPR
  • vurdering af forskningsresultaters kommercielle potentiale, samt
  • kommercialisering af forskningsresultater

Kommercialisering af opfindelser

Når en forsker ved KU har produceret forskningsresultater, som kan være kommercielt interessante, skal det anmeldes til Tech Trans Kontoret ved at udfylde en Invention Disclosure Form. Når Tech Trans Kontoret modtager en anmeldelse af en opfindelse, vil én af kontorets Commercial Officers vurdere:

  • opfindelsens kommercielle potentiale
  • om opfindelsen kan patenteres (ofte sammen med en ekstern patentagent)

Hvis vurderingen er positiv, overtager Københavns Universitet rettighederne til opfindelsen. Derefter vil Tech Trans Kontorets Commercial Officer, i tæt samarbejde med opfinderne, arbejde på at kommercialisere opfindelsen via en eksisterende eller ny virksomhed (spin-out). 

Intellectual Property Rights

Man ved aldrig, om et forskningsprojekt kan føre til en opfindelse. Det er derfor vigtigt at involvere én af Tech Trans Kontorets jurister, så der på forhånd er klare aftaler om ejerskabet IPR. 

Bemærk at Region Hovedstaden varetager forhandling og indgåelse af forskningsrelaterede samarbejdsaftaler for hovedstadens hospitaler, inkl. forhandling af bestemmelser vedrørende intellektuelle rettigheder der frembringes under sådanne samarbejder.