Københavns Universitets Forsknings- og Innovationsråd (KUFIR)

Københavns Universitets Forsknings- og Innovationsråd (KUFIR) har ansvaret for at identificere, forfølge og understøtte universitetets strategiske udvikling inden for forskning, innovation, forskeruddannelse og erhvervssamarbejde. Målet er blandt andet at sikre øget ekstern finansiering og tage initiativ til flere samarbejdsrelationer med den private såvel som offentlige sektor. 

Rådet tilskynder til overordnede og tværgående initiativer, som kan supplere fakulteternes egne initiativer.

Rådet koordinerer endvidere det arbejde, der foregår på fakulteterne via fakulteternes repræsentanter samt kommer med forslag til, hvordan den forskerrettede service på KU kan udvikles, herunder den interne kommunikation omkring f.eks. fondansøgninger, kommercialisering mv.

Kontakt KUFIR

Caroline Reipurth Kristensen
Sekretær for KUFIR
Tlf: +45 3532 3647
Email