Kontoret for forskningsservice

Kontoret for Forskningsservice løser forskerstøtteopgaver på Københavns Universitet i samarbejde med fakulteterne.

Ledelse og koordinering

Kontorets andre opgaver spænder bl.a. over ledelsesbetjening, koordinering af universitets indsatser inden for erhvervssamarbejde og ph.d.-uddannelse, drift og udvikling af universitetets forskningsregistreringssystem (CURIS).

Endelig sekretariatsbetjener kontoret Københavns Universitets Forsknings og Innovationsråd (KUFIR) samt universitetets administrative netværk inden for forsknings og innovation (KANFI).

EU

Kontorets EU konsulenter støtter Københavns Universitets forskere i at søge midler fra EU’s rammeprogram, Horizon 2020, samt efterfølgende administration af de EU-projekter, der koordineres af universitetet.

Oplysninger til internationale bevillingsgivere:

  • PIC: 999991043 (til brug i EU’s rammeprogrammer H2020 og FP7)
  • EuropeAID ID: DK-2009-FOV-2909967043
  • DUNS-nummer: 310861591

Kontakt

Kontoret for Forskningsservice
Forskning & Innovation
Nørregade 10
1017 København K
Tel: 35326603
Email: inno@adm.ku.dk

Spørgsmål vedr. EU-administration:
EU-postaward@adm.ku.dk

Spørgsmål vedr. EU-ansøgninger:
EU-preaward@adm.ku.dk