Københavns Universitets Forsknings- og Innovationsråd (KUFIR) – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Forskning & Innovation > KUFIR - Forsknings- og...

Københavns Universitets Forsknings- og Innovationsråd (KUFIR)

Københavns Universitets Forsknings- og Innovationsråd (KUFIR) har ansvaret for at identificere, forfølge og understøtte universitetets strategiske udvikling inden for forskning, innovation, forskeruddannelse og erhvervssamarbejde. Målet er blandt andet at sikre øget ekstern finansiering og tage initiativ til flere samarbejdsrelationer med den private såvel som offentlige sektor. 

Rådet tilskynder til overordnede og tværgående initiativer, som kan supplere fakulteternes egne initiativer.

Rådet koordinerer endvidere det arbejde, der foregår på fakulteterne via fakulteternes repræsentanter samt kommer med forslag til, hvordan den forskerrettede service på KU kan udvikles, herunder den interne kommunikation omkring f.eks. fondansøgninger, kommercialisering mv.

KUFIR sekretariatsbetjenes af Forskning og Innovation.

Se KUFIR's kommissorium

Medlemmer
 

 Område Titel Navn
 Rektoratet Prorektor (formand for rådet) Thomas Bjørnholm
 TEO Forskningsudvalgsformand Mette Birkedal Bruun
 SCIENCE Prodekan for forskning Morten Pejrup
 JUR Prodekan for forskning Henrik Palmer Olsen
 SCIENCE Prodekan for myndigheds- og erhvervssamarbejde Erik Bisgaard Madsen
 HUM Prodekan for omverdensrelationer Julie Sommerlund
 SUND Prodekan for forskning Kristian Helin
 SUND Prodekan for innovation og samfundsrelationer Trine Winterø
 SAMF Prodekan for forskning og omverdensrelationer Mette Wier
 F&I Vicedirektør Kim Brinckmann